Author Archive

detensor

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

За метода Detensor и целесъобразността за прилагане на терапия Detensor. Професор, д.м.н., Разумов А.Н.

Written by detensor. Posted in Статии за Detensor Метода

Както е видно от статистиката, през последните години в Русия състоянието на здравето на нацията се характеризира с трайни негативни тенденции, които са довели до критичното влошаване, както на здравето на децата, така и на възрастното население – повишена смъртност, намалена продължителност на живота, увеличаване на броя на хроничните заболявания.

Прилагане на метода Detensor в педиатрията

Written by detensor. Posted in Статии за Detensor Метода

В момента няма съмнение, че патологията на гръбнака, която се проявява при възрастни пациенти с остро изразен болков синдром (основно болки в гърба), в повечето случаи е следствие от нарушения в гръбначния стълб и паравертебралните тъкани, получени в детството. На първо място това се отнася за вродени увреждания на шийните прешлени. Те са една от причините за неврологичните, ортопедични и / или соматични патологии. Анализът на работата на детската ортопедична клиника „Н.Ф. Филатов“ в град Москва за 30-годишен период показва, че от 15000 първично изследвани деца, в 45-50% от случаите, се наблюдават промени в гръбначния стълб.

Въздействие при усложнени раждания върху състоянието на гръбначния стълб при деца и възрастни

Written by detensor. Posted in Статии за Detensor Метода

По време на всяко нормално раждане, а още повече при по-тежките раждания, върху шийния отдел на гръбнака се оказва голямо натоварване. Това поражда възможности за увреждане на паравертебралните тъкани, междупрешленните дискове, нарушение на техните фиксиращи  свойства. Това от своя страна води до периодично засягане на  вертебралните артерии, смущение в кръвообращението на мозъчния ствол и промени във вегетативната нервна система.

Лечение на дискова херния с използване на метода Детензор

Written by detensor. Posted in Статии за Detensor Метода

Дисковата херния  е едно от най-сложните и опасни заболявания на опорно-двигателния апарат. Има много причини, водещи до поява на дискова херния: травми, неправилна стойка, прекомерно натоварване на гръбначния стълб, неразвита гръбна мускулатура, промени, свързани с възрастта.

Отзиви на Уралския държавен университет по физическата култура

Written by detensor. Posted in Статии за Detensor Метода

Методът за терапия Детензор се отнася към средствата за адаптивно биоуправление, тъй като позволява да се запази „професионалното здраве“, допринася за възстановяване на функционалното състояние до оптимално ниво.

Обосновка и ефективност на Детензор терапията в комплексното лечение на бременни жени в риск

Written by detensor. Posted in Статии за Detensor Метода

Допълнителните последващи лечения на рисковите групи бременни жени се осъществяват на база Заповед № 44  на Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация от 27.01.2006 г. „За последващи допълнителни лечения (рехабилитация) на пациенти в санаториум“ и последващите допълнения  със Заповед №876 на Министерство на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация на 25 декември 2006 г. „За изменение на заповедта на Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация от 27 януари 2006 г.“.

Методът за терапия „ДЕТЕНЗОР“ като част от комплексна рехабилитацията на функционалното състояние

Written by detensor. Posted in Статии за Detensor Метода

Съвременната демографска ситуация, рязкото влошаване на здравето, смущенията в растежа, значителното намаляване на устойчивостта на организма към факторите на околната среда, спешно налагат разработването на всеобхватни мерки за решаване на тези проблеми. Една от актуалните задачи на деня е създаването на национална програма за „Запазване на здравето и поддържане работоспособността на населението на Русия.“ Тук основната задача не е идентифицирането на заболяването, а  оценката на здравето и разработването на мерки за неговото укрепване.

25-годишен опит при прилагането на терапия Детензор в рамките на възстановителната медицина на Руската федерация

Written by detensor. Posted in Статии за Detensor Метода

Методът за терапия Детензор за продължително щадящо издължаване и разтоварване на гръбначния стълб е разработен от професор Кинляйн (Германия) през 1978 година.

Прилаганото продължително удължаване на гръбначния стълб се осъществява в условия на отпускане и в оптимални посоки при правилно положение на гръбначния стълб и запазени физиологични криви. Това се осигурява от конструкцията на системата, включваща еластични ребра.

Лечение на сколиоза при деца с помощта на терапия Детензор

Written by detensor. Posted in Статии за Detensor Метода

Най-важният метод за откриване на нарушение на позата – сколиоза е компютърно – оптична топография. Това е безопасен и високо ефективен метод за изследване на гръбначния стълб, който позволява да се определят нарушения в стойката, изкривявания на таза, деформации на гръбнака в ранен стадий, и да се оцени ефективността на по-нататъшното лечение и да се направи прогноза за болестта.

Лого

Detensor.bg
Ексклузивно представителство в България
адрес: гр. София, кв. Витоша, ул.Чавдар Мутафов 12
тел: 0876433656
e-mail: office@detensor.bg