Икономическа целесъобразност на метода

Detensor терапията (СССР Патент номер 1526566A3, Кинляйн Курт – Германия) – това е метод за щадящо (под въздействието на собственото тегло на пациента) разтягане, разтоварване, премахване на болката и корекция на гръбначния стълб при възрастни и деца. В основата на този метод стои ефектът от продължителното  разтягане, възникващо в условия на запазена физиологична конфигурация на гръбначния стълб и отпускането му в оптимално направление, без никакви допълнителни тежести. Ефектът се постига с оригиналната конструкция на системата Detensor, състояща се  от еластични ребра.

Анализ на прилагането на Detensor терапия за двадесетгодишен период

Повече от 4.5 млн. руски пациенти в различни етапи на своето лечение и рехабилитация (поликлиника, клиника, санаториум) служат като доказателство, че внедряването на системата като част от комплекс лечебни мероприятия съкращава срока на рехабилитация при лечение на болкови синдроми, свързани с гръбначни заболявания с различна локализация, с  1.5 – 2.7 пъти, а след оперативна интервенция на гръбначния стълб  – от 2.5 – 3.5 пъти. Трябва да се отбележи, че при наличието на гръбначен синдром, дискова херния, дискогенна радикулопатия, сколиоза от 1-3 степен, се постига регресия на болковия синдром, спад на клиничните прояви на неврологичен дефицит чрез възстановяване на мускулната маса на засегнатия крайник и физиологическата поза – възстановяване на вертикалната ос на гръбначния стълб. При 87.8% от пациентите се наблюдава значително увеличение на ръста (измерен в седнало положение), при 97.70% – нормализиране на равновесието на стойката на тялото. Резултатите доказват перспективата за клиничното приложение на Detensor като част от комплексните терапевтични мероприятия при мозъчно-съдови нарушения и инсулт на гръбначния мозък. Потвърден е и ефектът за повишаване на статокинетичната устойчивост на тялото – след 5-7 сесии Detensor терапия се появява физиологически нистагъм, а след 10-12 той се стабилизира.

В аналитични проучвания се отбелязва нормализиращото въздействие на Detensor терапията при НАРО (неспецифични реакции за адаптация на организма – методът  Гаркави Л.Х., Квакиной Е.Б), като това влияние се доказва дори при единична терапия със  системата Detensor.

Немаловажна е и високата икономическа ефективност на терапията Detensor – средният капацитет на една система Detensor е повече от 70,000 процедури, а средната продължителност на приложение – 20 години.

Лого

Detensor.bg
Ексклузивно представителство в България
адрес: гр. София, кв. Витоша, ул.Чавдар Мутафов 12
тел: 0876433656
e-mail: office@detensor.bg