Резултати от прилагането

Лечение на заболявания на гръбначния стълб с прилагане на многоцелеви системи Detensor.

В света има много поддръжници  на тракционната терапия. Тракцията (изтеглянето) е обтягане, което се използва като основен лек за някои болести.

Англо-американските експерти смятат, че тя e основен метод на лечение при лумбалгии и лумбо-ишиаси. Но в тези случаи става дума за използване на стари техники за обтягане и издължаване, свързани с психологически стрес и дискомфорт на пациентите.

Най-важните резултати от прилагането на Detensor, са следните:

 • Увеличаването на междупрешленното пространство;
 • Намаляване на напрежението върху мускулите и сухожилията;
 • Намаляване на налягането на нервните окончания поради увеличение на междупрешленните пространства;
 • При преместване на прешлените и пролапс на дисковете настъпва възможност за нормализиране на анатомичната структура;
 • Разширяването на междупрешленните пространства води до намаляване или елиминиране на налягането на нервните окончания и подобряване на кръвообращението;
 • Възможностите за  приложение на тази система са неограничени, защото e невъзможно гръбначният стълб да бъде разтегнат твърде много.
 • Също така, няма ограничения и по отношение продължителността на неговото прилагане. Продължителното разтоварване води до подобряване на циркулацията на течности в тъканите на междупрешленните дискове;
 • Естествените въртеливи движения в комбинация с продължително действащите сили на изтегляне също допринасят за по-доброто изпомпване и циркулацията на течностите в тъканите на дисковете;
 • Налягането в гръбначните дискове започва да намалява някъде след 20-та минута от тракционната терапия, като след 30-45 минути обтягане, налягането продължава да спада и може да се нормализира.
 • Интензивна тракционна терапия върху Терапевтичната система 18% на целия гръбначен стълб се прилага само при остри болки, като това става на сеанси от 45-60 минути 4 пъти на ден.
 • За да е успешно прилагането на тракционна терапия тя трябва да се прави с различен интензитет и продължителност. Успехът на лечението се постига чрез комбинирано използване на Терапевтична система  Detensor 18 % през деня и  матрак за сън Detensor през нощта. При продължително лечение, когато пациентът напуска дома си, може да вземе със себе си Терапевтичната система 18%, защото тя е лесно преносима.

Предимства и заключения на лекарите:

 1. В Централния институт по травматология и ортопедия са постигнати много добри резултати чрез прилагане на терапия с матрака за сън  Detensor, при гръбначни заболявания на пациенти с инфаркт на миокарда, които дори са успели да откажат болкоуспокояващите средства. Не са установени противопоказания на този метод.
 2. От гледна точка на разходите за лечение, системата Detensor е най-икономична, за което свидетелства практиката на много лекари, които я прилагат.
 3. Системата е толкова опростена, че може да се използва самостоятелно, след кратко обяснение.
 4. Външният вид на системата също е опростен и не предизвиква безпокойство при пациентите, което подпомага възстановяването.
 5. Прилагането на системата не предизвиква допълнително натоварване върху кръвоносните съдове (както при разтягането с  главата надолу), което е особено опасно при пациенти в напреднала възраст, страдащи от тромбоза, инфаркт на миокарда и други.
 6. Тракционното действие се простира по цялата дължина на гръбначния стълб.
 7. Поради простотата на системата, пациентите могат да я прилагат самостоятелно у дома си. Това се препоръчва, за да се избегне рецидив, след изписването от болницата.
 8. Ограничен е броят на противопоказанията за прилагане на системата, изискващи консултация от лекар.
 9. Установява се значително подобрение при подхранването на междупрешленните дискове.
 10. Според Г. Шумпе, професор от Бонския университет, и професор д-р  Фробоезе,  системата Detensor може да  коригира изкривявания на гръбначния стълб.
 11. Направените в Базелския университет измервания показват, че използването на терапевтична ситема води до увеличаване на ръста на пациентите от 0.5 до 2.8 см. Продължителните изследвания установяват максимално увеличаване на ръста с до 3.5 см.
 12. Под въздействието на Detensor се извършва дехидратация на междупрешленните дискове, усилва се подхранването им с хранителни вещества и в следствие на това настъпва регенерация на тъканите.
 13. В Университетската болница в Бон е извършен сравнителен анализ на резултатите от различни видове лечение на заболявания на гръбначния стълб, който показа, че коефициентът на ефективност при физиотерапия и лечебна гимнастика е 0.89, при разтягане чрез висене – 0.90, а при използване на метода Detensor – 0.98.
 14. Установено е цялостно пълно отпускане на паравертебралните мускули под въздействието на системата и изчезване на асиметрията на мускулния тонус.
 15. Независимо от факта, че системата е предназначена предимно за разтягане на гръбначния стълб, през годините стават известни и други положителни резултати от нейното приложение. Например, постоянно движещите се ребра не само допринасят за засиленото обтягане на гръбначния стълб, но и извършват активен масаж на вътрешните органи. Така се постига и по-добра  биомеханика на съня, което се потвърждава и от направените със специализирано оборудване измервания.
 16. Благодарение на изключително високата  еластичност на системата, са  изключени нарушения в кръвообращението по кожата, като дори се забелязва увеличение на микроциркулацията в него.

Detensor терапията протича чрез леко изтегляне на гръбначния стълб и паравертебралните тъкани, което е сравнимо с натискането на отделните точки при акупунктурата (TA), които са разположени основно на „заден срединен меридиан» (XIII-T), където са концентрирани всички акупунктурни точки на всички останали меридиани и системи на организма. Самостоятелното изтегляне на  гръбнака способства за корекция на физиологичните му извивки, подобряване на хемодинамиката и метаболизма на опорно-двигателните сегменти и паравертебралните тъкани, функционалното състояние на централната нервна система и на периферната нервна система, което води до нормализиране на ендокринната, имунната и ендогенната опиоидна система. В предишни наши изследвания (А. В. Капустин и колектив, 2003) се установява, че въздействието при такива пациенти има ясно изразен ефект върху ендогенната опиоидна система (EOS), предимно чрез промяна в активността на лигандите на опиоидните рецептори (ER). Последната значително се  увеличава при пациенти с алергични заболявания, докато активността на ER лигандите от MU-тип се нормализира. Установява се голяма взаимозависимост между активността на двата вида PR лиганди, което ни позволява да разгледаме влиянието върху ТП като един от механизмите за невро-имунна регулация на тялото. Обезболяващи, релаксиращи и противокашлични ефекти, възникващи при въздействието върху ТП, се обуславят и от активирането на EOS. От гледна точка на хрономедицината (едно от най-новите и перспективни направления в педиатрията, в чиято основа е залегнало проучването и използването в клиничната практика на временната организация на физиологичните и патологичните процеси в организма) терапевтичната система Detensor може да се използва, по описания тук начин.

През нощта и сутринта, особено от 3 до 9 часа, т.е. в периода на максимално физиологическо издължаване на гръбначния стълб, е целесъобразно да се ползва матрак за сън Detensor, за по-щадящо, но по-продължително въздействие върху свързаните с него периферна нервна система, ендокринна и имунна системa. В по-късните утринни часове, през деня и вечерта, дори непродължителното използване на терапевтична система Detensor 18% подпомага интензивното издължаване на гръбначния стълб, като има положителни ефекти върху ендогенната опиоидна система, с което се осигурява бързо отпускане на мускулите, разтягане и намаляване на болката. При сравняване на системата Detensor с класическите методи на издължаване като уреда на Глисън, трапеца, уредите за разтягане на гръбнака, лежанките, масите с тежести и т.н., нямаме натоварване върху сърдечно-съдовата система, психологически стрес и други странични ефекти.

shema-procent

Повече от 20 години методът се прилага успешно и без усложнения в клиники от различни страни, включително и при пациенти в следоперативен период, а също и в спортната медицина. Проучванията показват, че степента на натоварване на гръбначните дискове, при Detensor лечението е само 7%, докато в легнало положение на конвенционален матрак тя е 25%, а при изправена стойка – 100%. По този начин, ползата от системата Detensor за разтоварване на междупрешленните дискове е очевидна.

Лого

Detensor.bg
Ексклузивно представителство в България
адрес: гр. София, кв. Витоша, ул.Чавдар Мутафов 12
тел: 0876433656
e-mail: office@detensor.bg