За автора

kurt Г-н Курт Леонард Кинляйн – изобретател на метода Detensor, президент на Международния институт по Детензорология,

 • доктор на науките,
 • почетен доктор на Руската академия на науките, професор,
 • почетен професор в Руския научен център за възстановителна медицина и курортология към Министерството на здравеопазването.
 • действащ член на Руската академия за естествени науки,
 • Руската академия за медицински и технически науки, Международната академия по информатизация,
 • носител на наградата „Александър Чижевски, Петър Капица и Владимир Вернадски“. член на Американската асоциация за гръбначни заболявания,
 • Международна асоциация за гръбначни заболявания (Великобритания), Националната Британска асоциация за гръбначни заболявания.
 • Постоянен директор на Асоциацията на интегративна медицина (Китай-САЩ),
 • член на Германското дружество на изобретателите,
 • член на Търговско-промишлената палата (гр. Нюрнберг, Германия),
 • член на биографическия институт (гр. Кеймбридж, Великобритания).

Лого

Detensor.bg
Ексклузивно представителство в България
адрес: гр. София, кв. Витоша, ул.Чавдар Мутафов 12
тел: 0876433656
e-mail: office@detensor.bg